Către PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA
Către PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

În ultimii ani, societatea civilă din Republica Moldova a cooperat cu Parlamentul pentru a îmbunătăți actul creației legislative, fiind convinsă că o bună cooperare conferă mai multă legitimitate actelor normative. Din aceste motive și convingeri exponenți ai societății civile au elaborat proiecte de legi și au cooperat cu forul legislativ ori de câte ori a fost necesar.

De regulă, deputații se arată sau cel puţin par deschiși față de aceste propuneri, participă la dezbaterile și discuțiile publice pe marginea acestora. La nivel declarativ, aceștia susțin inițiativele societății civile, însă evită să-și asume răspunderea politică odată ce aceste proiecte sunt expediate în adresa Parlamentului. Astfel, propunerile legislative ale societății civile rareori ajung să fie înregistrate ca inițiative legislative și să fie examinate în plenul Parlamentului.

O altă problemă o constatăm în cazul propunerilor care au fost înregistrate ca inițiative legislative și care au primit avizele necesare, dar care nu au fost înscrise pe ordinea de zi a Parlamentului pentru dezbateri și aprobare. Sunt invocate varii motive: lipsa unei majorități dispuse să voteze proiectul; prioritatea altor proiecte etc.

Conform datelor prezentate de Parlament, în anul 2012 au fost înregistrate 510 inițiative legislative, iar în 2013 - 542. Dintre acestea, pe ordinea de zi a ședințelor plenare au fost incluse și examinate în jur de 60%, restul fiind ˮîn lucru". Acumularea "restanțelor legislative" e posibilă deoarece nu există o prevedere legală care ar obliga Parlamentul să examineze inițiativele legislative înregistrate.

În Regulamentul Parlamentului nu este prevăzută o stipulare expresă a termenului în care proiectul de lege, examinat în prealabil de comisia permanentă sesizată în fond, trebuie inclus pe ordinea de zi a ședințelor Parlamentului. Astfel sunt create premise pentru tergiversarea procesului legislativ în cazul inițiativelor legislative incomode unei/unor fracțiuni sau unui grup de deputați. Din acest motiv un număr mare de proiecte înaintate în Parlament își pierd din actualitate, fiind incluse tardiv sau chiar deloc pe ordinea de zi. Ca rezultat, proiectele neexaminate în decursul legislaturii în care au fost înregistrate devin nule.

Considerăm că lipsa unui termen prestabilit de includere a proiectelor legislative pe ordinea de zi a Parlamentului poate favoriza târgurile politice și jocurile de culise. Oportunitatea sau inoportunitatea inițiativelor legislative trebuie să fie dovedită în timpul dezbaterilor plenare. Or, alegătorul este în drept să cunoască poziția fiecărui deputat în parte asupra problemelor discutate.

Pentru ca reprezentanții societății civile si populația să înțeleagă procesul legislativ și în baza căror criterii sunt adoptate sau respinse inițiativele legislative, considerăm că e nevoie de a motiva acceptarea sau respingerea acestora. Această măsură va responsabiliza deputații și va optimiza comunicarea intre Parlament și sectorul asociativ.

Ținând cont de cele expuse mai sus SOLICITĂM deputaților în Parlamentul RM:

1. Să fie mai deschiși față de proiectele legislative înaintate de societatea civilă, pe care să le pună în discuție în cadrul comisiilor permanente, iar deciziile privind aprobarea sau respingerea acestora să fie echidistante și transparente;

2. În vederea consolidării coerenţei şi încrederii reciproce, deciziile privind acceptarea sau neacceptarea propunerilor societății civile remise Parlamentului să fie argumentate, cu înștiințarea în scris a expeditorului.

3. Să înlăture vidul legislativ prin fixarea în Regulamentul Parlamentului a unui termen concret pentru includerea pe ordinea de zi a ședințelor în plen a inițiativelor legislative după dezbaterea acestora în comisiile permanente.

Centrul pentru Jurnalism Independent

Asociația Presei Electronice

Centrul "Acces-info"

Asociația Telejurnaliștilor Independenți

Centrul de Investigații Jurnalistice

Centrul Tînărului Jurnalist

Comitetul pentru Libertatea Presei

Promo-LEX

Transparency International – Moldova

Consiliul Național al Tineretului din Moldova

Institutul pentru Apărarea Drepturilor și Libertăților Fundamentale ale Omului

Ambasada Drepturilor Omului

Institutul pentru Drepturile Omului

Asociația Femeilor pentru Protecția Mediului și Dezvoltare Durabilă

Keystone Moldova

Caritas Moldova

Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate

Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități

 

Напишите нам прямо сейчас!

donate

info@humanrightsembassy.org
Телефон: +373 22 920 700
Факс:       +373 22 920 700
Адрес:ул.Пушкина22,оф.312-314
MD-2012, Кишинёв, Молдова

егэ биология 2012 вариант 1 абитуриент 2012 егэ по русскому языку тестирование егэ ответы на задания егэ по биологии 2012 год скачать бесплатно тесты егэ за 2011-2012 год часть с в егэ по русскому языку 2012 демонстрационные варианты решения задания егэ по математике 2012 егэ 2012 г по истории скачать скачать бесплатно егэ химия 2012 официальный сайт егэ онлайн егэ 2012 математика фипи демо демонстрационный вариант лысенко математика ответы по егэ 2011-2012 год работы по математике 2012 егэ как скачать тесты справочник домашних местоположение номера абонента пройти тест русский язык егэ бесплатный демонстрационный егэ экзамен справочники телефонов новосибирск егэ девятого класса по математики адрес по номеру телефона санкт петербург скачать тесты егэ 2011-2012 ищем адрес итоги по егэ физика демонстрационные материалы работает ли перехватчик смс игра sitemap