Comunicat de presă: Pro bono în Moldova – de la declarații la acțiuni
Chișinău, 08 noiembrie 2018

Comunicat de presă

Pro bono în Moldova – de la declarații la acțiuni

Pe 8 noiembrie 2018, în incinta Uniunii Avocaților din RM, s-a desfășurat mini-conferința "Apărarea intereselor publice și sprijinul dezvoltării în continuare a asistenței juridice pro bono în Moldova". La eveniment au participat avocați și juriști, dar și reprezentanți ai ONG-urilor din țară. Conferința a fost organizată de către Ambasada Drepturilor Omului (Human Rights Embassy) în colaborare cu Uniunea Avocaților din RM, Biroul asociat de avocaţi "Ţurcan Cazac" și Camera de Comerţ Americană din Moldova (AmCham Moldova), cu sprijinul PILnet Foundation (Ungaria), Visegrad Fund și Guvernului Olandez.

La conferința din Chișinău, alături de Uniunea Avocaților din RM, firme mari de avocatură și ONG-uri din țară, participanții au discutat despre apărarea intereselor publice în Moldova, au prezentat cele mai bune practici ale altor țări, obținute de delegații din partea Moldovei la diferite forumuri internaționale dedicate asistenței juridice pro bono în anii 2017-2018, au povestit despre practica pro bono existentă în Moldova, cu exemple de cauze penale și civile concrete, platforma online în cadrul căreia juriștii și avocații acordă asistență juridică pro bono, dar și au participat activ la discuție cum să dezvolte eficient asistența juridică pro bono în Moldova, și dacă este necesar suportul Uniunii Avocaților din RM în dezvoltarea culturii pro bono în rândul comunității avocaților / juriștilor din Moldova.

Directorul executiv al Ambasadei Drepturilor Omului, Lela Metreveli, a prezentat participanților "Manualul pro bono - Ghidul pentru stabilirea unui program pro bono în firma de Avocatură", elaborat de PILnet, Centrul de Justiție Internațională Cyrus R. Vance, Asociația Baroului Orașului New York și Centrul de Justiție al Baroului Orașului (afiliat Asociației Baroului din New York). Tradus în limba română de către juriștii Ambasadei Drepturilor Omului, Manualul pro bono poate fi folosit pe larg de către firmele mari de avocatură, apărători ai drepturilor omului și alți actori, în vederea implementării proiectelor potențiale pro bono în Moldova, dar și în România.

Deși „Manualul pro bono" este conceput în primul rând pentru a ajuta firmele mari de avocatură să creeze un program eficient de asistență juridică pro bono, care va aduce beneficii reale societății, el poate fi utilizat drept îndemn la acțiune pentru o mai bună integrare a practicii pro bono în munca fiecărui avocat și jurist care exercită apărarea interesului public. Anexele Manualului cuprind exemple și modele de declarații, dispoziții privind practica pro bono, anchete, contracte și alte documente, care pot fi ușor adaptate scopurilor și viziunilor anumitor firme de avocatură sau birouri / cabinete de avocați, conform nevoilor beneficiarilor proiectelor pro bono.

„Manualul poate fi găsit pe site-ul Ambasadei Drepturilor Omului http://humanrightsembassy.org/, în rubrica PRO BONO, care poate fi citit pe rubrici, sau descărcat integral pentru o ulterioară utilizare. Pentru comoditate, pe site pot fi găsite trei versiuni ale Manualului – română, rusă și engleză" – a menționat Lela Metreveli.

"Cum poate fi observat din multiplele exemple, prezentate în cadrul Conferinței, practica pro bono în Moldova există de mult timp, dar, de multe ori, o astfel de activitate importantă a firmelor de avocatură, birourilor / cabinetelor de avocați, implicați în apărarea intereselor publice, pe nedrept rămâne a fi în umbră. Scopul Conferinței a fost de a atrage atenția la necesitatea apărării intereselor publice, conceptul pro bono, mobilizarea expertizei juridice comerciale de către firmele mari de avocatură pentru o implicare mai largă în practica pro bono, contribuirea la instituționalizarea și dezvoltarea mai eficientă a culturii pro bono în Moldova" – a marcat Lela Metreveli.

Alexandru Țurcan, Șeful Biroului Asociat de Avocați „Ţurcan Cazac", a comunicat participanților la conferință despre practica pro bono pe baza exemplului platformei online https://yavo.md/, în cadrul căreia, deja mai mult de 2 ani, mai mult de 200 de avocați, juriști și parajuriști acordă asistență juridică pro bono cetățenilor Republicii Moldova.

Adrian Gheorghiță, Director Adjunct pentru Advocacy și Dezvoltarea Afacerilor, Camera de Comerţ Americană din Moldova (AmCham Moldova), în prezentarea sa a atras atenția avocaților și juriștilor asupra diferenței dintre responsabilitatea socială corporativă, prezentă tot în mai multe firme mari de avocatură, și practica asistenței juridice pro bono.

Secretarul General al Asociației Femeilor Avocate din Moldova (FAM), Natalia Moloșag, a povestit despre munca pro bono de apărare a intereslor publice a avocaților Asociației prin advocacy, care a finisat cu depunerea raportului la comitetul ONU privind abordările discriminitarorii în domeniul politicilor fiscale, aplicată avocaților femei din Moldova, și, respectiv, elaborarea din partea Comitetului dat a recomandărilor privind eliminarea practicilor discriminatorii în adresa Moldovei.

Reprezentantul Asociației Tinerilor Avocați din cadrul Uniunii Avocaților RM, Vladimir Palamarciuc, a povestit despre activitatea pro bono efectuată de Asociație pe partea de instrure a juriștilor în domeniul drepturilor omului.

Avocații Valeriu Pleșca și Veaceslav Țurcan au povestit despre cele mai importante momente a activității pro bono pe dosarul penal Valeriu Boboc, ucis în timpul unui miting pașnic împotriva presupuselor falsificări ale rezultatelor alegerilor parlamentare din 2009. Cu toate că avocații au întâmpinat o puternică rezistență a sistemului, aceștia au reușit să apere interesul public în acest dosar de rezonanță, în care se regăsesc: impunitatea pentru acțiunile ilegale comise din partea oficialilor, încălcarea dreptului la libertatea de întrunire, la libertatea de exprimare de către protestatari, încălcarea interdicției absolute a torturii și relelor tratamente, și chiar ignorarea dreptului la viață. Mai mult de 9 ani avocații V.Pleșca și V.Țurcan au lucrat pro bono la dosarul lui Valeriu Boboc. În 2016, după epuizarea tuturor mecanismelor naționale de apărare, aceștia au depus plângere la CEDO împotriva Republicii Moldova. În 2018, plângerea a fost comunicată Guvernului RM. În prezent, comunicarea pe această plângere este la etapa de finalizare. În cazul în care plângerea va fi satisfăcută, autoritățile moldovenești vor fi obligate să restabilească drepturile procedurale ale rudelor lui V.Boboc și să investigheze, în mod corespunzător, toate circumstanțele cauzei, precum și să aducă făptașii în fața justiției.

Ana Galus, asociat, Biroul Asociat de Avocați „Ţurcan Cazac", a preg[tit un rezumat despre asistența juridică pro bono acordată de către juriștii biroului locuitorilor satului Suruceni, raionul Ialoveni, în legătură cu imobilul în care aceștia locuiesc. Imobilul, denumit "casă de linie" (care este parte din infrastructura de suport a unui drum magistral), a fost acordat de către angajatorul unuia din membrii familiei, Administrația Drumurilor Chișinău. După 30 de ani, imobilul a fost scos la privatizare, iar familia s-a adresat Biroului Asociat de Avocați „Ţurcan Cazac" pentru a opri licitația și a dobândi drepturi asupra imobilului. Juriștii biroului au acordat asistență juridică familiei, asigurând reprezentarea acesteia în proces, care s-a soldat în final cu recunoașterea ca ilegală a licitației, exercitând paralel mai multe încercări de a privatiza sau a dobândi în alt mod drepturi asupra imobilului, totalizând circa 300 ore de lucru pro bono pe acest dosar.

Mariana Stratan, asociat, Biroul Asociat de Avocați „Ţurcan Cazac", a relatat despre dosarul în care, în 2012, instanţa de judecată a stabilit o pensie de întreţinere în mărime de 1.250 MDL pe care tatăl R.Ţ. urma să o achite în beneficiul mamei E.Ţ. pentru întreţinerea copilului minor. La data examinării cauzei, R.Ţ. era domiciliat în Irlanda. În 2016, mama E.Ț. s-a adresat pentru asistență juridică pro-bono Biroului Asociat de Avocați „Ţurcan Cazac". Avocații s-au adresat în instanța de judecată privind modificarea cuantumului pensiei de întreținere a copilului minor în legătură cu starea de sănătate precară a acestuia. Avocații au fost nevoiți să se adreseze inclusiv direct autorităților responsabile din Irlanda, cu ajutorul instanței de judecată competente din Irlanda, pentru a stabili cuantumul venitului lunar al lui R.Ț. Concomitent toate investigațiile medicale au fost efectuate, a fost stabilit tratamentul medical necesar restabilirii stării de sănătate a copilului minor, inclusiv au fost determinate costurile aferente unui asemenea tratament medical, care a fost prezentat instanței de judecată. În rezultat, prima instanță de judecată a majorat cuantumul pensiei de întreținere de la 1.250 MDL la 2.244,5 MDL și l-a obligat pe R.Ț. să participe la cheltuieli suplimentare în legătură cu tratamentul medical în valoare de 2.570 MDL lunar. Astfel, E.Ț. urmează să obțină lunar de la R.Ț. pentru copilul minor o sumă în mărime totală de 4.814,5 MDL. Din 2016 şi până în prezent, 3 avocaţi şi 1 avocat stagiar au acordat asistență juridică mamei E.Ț., dedicând cumulat în jur de 70 de ore de lucru pro bono pe dosar și asumându-și cheltuieli financiare proprii în legătură cu traducerea documentelor și efectuarea investigațiilor medicale.

Olga Saveliev, asociat, Biroul Asociat de Avocați „Ţurcan Cazac", a pregătit un rezumat al dosarului în care, în anii 2014-2015, avocații biroului au acordat asistență juridică gratuită Federaţiei de Iahting din Republica Moldova, în legătură cu protecţia dreptului de folosinţă a Federaţiei de Iahting din Republica Moldova asupra terenului de pe malul lacului Ghidighici. În 1997 Primăria or. Vatra a eliberat Titlul de autentificare a dreptului deţinătorilor de teren și a transmis în posesiune un teren de pe malul lacului Ghidighici, pe care a fost înfiinţată baza sportivă a Federaţiei. În anul 2011 între Federaţia de Iahting din Republica Moldova şi Primăria or. Vatra a fost pornit un litigiu, obiectul cărui a fost contestarea valabilităţii Titlului de autentificare a dreptului deţinătorilor de teren şi evacuarea Federaţiei de pe terenul respectiv. Dat fiind faptul că Federaţia de Iahting din Republica Moldova este unica organizaţie sportivă de iahting din Moldova, reprezentând Republica Moldova la nivel internațional, recunoaşterea nulităţii Titlului şi evacuarea Federaţiei de pe terenul în cauză, ar fi avut drept consecinţă desfiinţarea iahtingului, ca sport, în Republica Moldova. Acționând în interesele Federaţiei, biroul a asigurat reprezentarea în proces a Federaţiei, care s-a soldat în final cu încheierea unei tranzacţii de împăcare cu Primăria or. Vatra. 2 avocaţi ai biroului au acordat asistență juridică Federaţiei, dedicând cumulat în jur de 50 de ore de lucru pro bono pe dosar.

Conceptul de servicii juridice pro bono poate include servicii juridice gratuite oferite celor săraci sau organizațiilor neguvernamentale (ONG-uri) care asistă în principal persoanele sărace. Acest concept poate include, de asemenea, serviciile juridice furnizate în chestiuni de interes public (cum ar fi cele legate de drepturile civile, care nu ar putea fi inițiate în lipsa unui avocat gratuit), precum și în chestiuni ce vizează grupurile marginalizate. Totodată, pot fi incluse servicii juridice gratuite ONG-urilor care nu sunt dedicate în principiu persoanelor sărace, dar sunt atât de mici încât nu își pot permite consiliere juridică.

Practica pro bono nu ar trebui să includă furnizarea serviciilor juridice cu taxe reduse. De asemenea, nu ar trebui să includă asistența ne-juridică, sau furnizarea de servicii juridice gratuite prietenilor și familiei. Multe dintre aceste activități sunt binevenite și reprezintă contribuții pentru comunitate, dar nu ar trebui să fie clasificate ca activități pro bono.

În multe țări ale lumii, în înțelegerea reprezentanților comunității de avocați / juriști, pro bono este o obligație profesională, una care derivă din natura rolului avocatului în societate, și poziția privilegiată pe care o ocupă avocații în ceea ce privește accesul la justiţie. Asistența juridică pro bono este deosebit de importantă în combaterea decalajelor care împiedică persoanele cele mai nevoiașe din societate să obțină consiliere juridică cu plată. De asemenea, importanța obligației este majoră în cazul în care, în lipsa avocaților pro bono, problemele de interes public nu ar avea acces la reprezentare juridică. Totodată, servicii pro bono pot fi acordate pe dosare de interes public, cum ar fi întocmirea rapoartelor legale privind accesul la informațiile publice, deținute de autorități.

/SFÂRȘIT

Pentru difuzare liberă către public

--

Contacte: Lela Metreveli, director executiv

Human Rights Embassy / Ambasada Drepturilor Omului

GSM: /+373/ 697-19-808

E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza ; Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

www.humanrightsembassy.org

 

Trimite un mesaj!

donate

info@humanrightsembassy.org
Telefon: +373 22 920 700
Adresă: str. Sfatul Țării, 17
MD-2012, Chișinău, Moldova
(intrare din curte)

егэ биология 2012 вариант 1 абитуриент 2012 егэ по русскому языку тестирование егэ ответы на задания егэ по биологии 2012 год скачать бесплатно тесты егэ за 2011-2012 год часть с в егэ по русскому языку 2012 демонстрационные варианты решения задания егэ по математике 2012 егэ 2012 г по истории скачать скачать бесплатно егэ химия 2012 официальный сайт егэ онлайн егэ 2012 математика фипи демо демонстрационный вариант лысенко математика ответы по егэ 2011-2012 год работы по математике 2012 егэ как скачать тесты справочник домашних местоположение номера абонента пройти тест русский язык егэ бесплатный демонстрационный егэ экзамен справочники телефонов новосибирск егэ девятого класса по математики адрес по номеру телефона санкт петербург скачать тесты егэ 2011-2012 ищем адрес итоги по егэ физика демонстрационные материалы работает ли перехватчик смс игра sitemap