Despre Human Rights Embassy

“Human Rights Embassy” (Ambasada Drepturilor Omului/Посольство Прав Человека) este o asociaţie obştească social-utilă, internaţională, neguvernamentală, apolitică, constituită pe baza consemnării benevole a calităţii de membru, comunitate de interese şi principii a comunităţii internaţionale în domeniul respectării drepturilor omului din întreaga lume. 

“Human Rights Embassy” a fost creată la 8 martie 2011, fiind înregistrată de Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova la 17 mai 2011 (№4993), desfăşurându-şi activitatea sa pe întreg teritoriu al Republicii Moldova, cât şi peste hotarele ei.

Activitatea “Human Rights Embassy” este bazată pe principiile internaţionale ale drepturilor omului, convenţiilor internaţionale, pactelor şi acordurilor în domeniul drepturilor omului, Statutului şi regulamentelor interne ale “Human Rights Embassy”.

Scopul “Human Rights Embassy” este de a contribui la promovarea şi respectarea drepturilor omului în întreaga lume.

Pentru atingerea acestui scop, sarcina “Human Rights Embassy” constă în întreprinderea măsurilor în vederea prevenirii şi stopării încălcărilor drepturilor omului, dezvoltării unei societăţi democratice, precum şi în vederea asigurării supremaţiei legii şi susţinerea şi promovarea drepturilor omului.

Pentru atingerea scopurilor propuse şi întru exercitarea activităţii sale, “Human Rights Embassy” intenţionează:

 • să apeleze la guverne, organizaţii interguvernamentale, companii şi alţi subiecţi non-guvernamentali;
 • să dea publicităţii rezultatele cercetărilor asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului” şi ale altor organizaţii internaţionale, regionale şi locale în privinţa cazurilor de încălcare a drepturilor omului;
 • să ducă litigări strategice la nivel local, regional şi internaţional pe cazuri de încălcări a drepturilor omului, de asemenea să dea publicităţii rezultatele cazurilor expuse litigării strategice;
 • să mobilizeze societatea în vederea efectuării lobingului şi advocacy asupra guvernelor, altor organe şi factorilor de decizie ale statelor în scopul stopării încălcării drepturilor omului;
 • să contribuie la adoptarea actelor normative, care garantează drepturile omului; de a apela la asigurarea supremaţiei legii, ratificării şi executarea standardelor în domeniul drepturilor omului;
 • să deruleze o activitate de cultivare largă în domeniul drepturilor omului;
 • să desfăşoare o activitate educaţională în domeniul drepturilor omului, îndreptată spre ridicarea nivelului de conştientizare al societăţii, şi ridicarea nivelului de calificare a diverselor grupuri profesionale în domeniul drepturilor omului prin intermediul seminarelor, trainingurilor, şcolilor de vară, şcoli în domeniul drepturilor omului, etc;
 • să acorde asistenţă activă organizaţiilor obşteşti,  să dea publicităţii activitatea acestora şi să colaboreze cu ele;
 • să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea lucrului efectiv al membrilor individuali şi structurilor asociaţiei obşteşti „Ambasada Drepturilor Omului”;
 • să propage valorile şi idealurile drepturilor omului prin toate căile neinterzise de lege şi în acest scop să colaboreze cu organele de stat centrale şi locale;
 • să ocupe o poziţie publică activă privind apelul respectării drepturilor omului prin intermediul acţiunilor publice, pichete, demonstraţii paşnice, acţiuni de protest, sondaje sociologice, demarşurilor şi altor modalităţi de advocacy.

 

„Human Rights Embassy” intenţionează să organizeze pe teritoriul Republicii Moldova, statelor din spaţiul ex-sovietic şi altor state, grupuri de iniţiativă care pot deveni subdiviziuni structurale ale „Human Rights Embassy” (cu sau fără formarea persoanei juridice). Un astfel de grup de iniţiativă deja există în Georgia.

Organele de conducere „Human Rights Embassy”:

 • Adunarea Generală
 • Comitetul Executiv Internaţional
 • Directorul
 • Revizorul

 


 

Trimite un mesaj!

donate

info@humanrightsembassy.org
Telefon: +373 22 920 700
Adresă: str. Sfatul Țării, 17
MD-2012, Chișinău, Moldova
(intrare din curte)

егэ биология 2012 вариант 1 абитуриент 2012 егэ по русскому языку тестирование егэ ответы на задания егэ по биологии 2012 год скачать бесплатно тесты егэ за 2011-2012 год часть с в егэ по русскому языку 2012 демонстрационные варианты решения задания егэ по математике 2012 егэ 2012 г по истории скачать скачать бесплатно егэ химия 2012 официальный сайт егэ онлайн егэ 2012 математика фипи демо демонстрационный вариант лысенко математика ответы по егэ 2011-2012 год работы по математике 2012 егэ как скачать тесты справочник домашних местоположение номера абонента пройти тест русский язык егэ бесплатный демонстрационный егэ экзамен справочники телефонов новосибирск егэ девятого класса по математики адрес по номеру телефона санкт петербург скачать тесты егэ 2011-2012 ищем адрес итоги по егэ физика демонстрационные материалы работает ли перехватчик смс игра sitemap