Sondaj: Cu ce probleme se confruntă cuplurile adoptive?

Lipsa unui contact cu familiile adoptive şi insuficienţa resurselor şi a lucrătorilor sociali sunt cele mai stringente probleme identificate în urma realizării studiului privind „Necesităţile psihosociale ale familiilor adoptive în Republica Moldova".

Studiul a fost realizat în baza cgestionării a 51 de cupluri adoptivi din R. Moldova, în colaborare cu un grup de psihologi. Scopul este de a identifica problemele generale ale adopției ca procedură și ca domeniu a asistenței sociale. Acesta vine să identifice şi completeze golurile existente în domeniul adopției, dar şi să atragă atenţia asupra necesităţii unei implicări profesioniste atât din partea statului, cât și din partea societăţii.

Rezultatele studiului denotă faptul că majoritatea familiilor adoptive sunt închise şi nu doresc să vorbească despre faptul că au înfiat un copil. Doar o treime dintre acestea au acceptat să răspundă la mai multe întrebări legate de adopţie. Cea mai gravă problemă identificată de către psihologi şi părinţi este dezinteresul statului faţă de copiii care au fost înfiaţi. Potrivit lor, nimeni nu se interesează care este situaţia copilului după ce a fost adoptat.

La moment, Legea privind regimul juridic al adopţiei este actul legislativ principal care reglementează acest domeniu. Deşi actualul cadru juridic conţine îmbunătăţiri în comparaţie cu cel precedent, acesta necesită perfecţionare, deoarece există multe lacune. Spre exemplu, în lege nu este prevăzut sistemul de monitorizare și protecție post-adopție, nu este clară asigurarea procedurii adopțiilor naţionale şi mai ales a celor internaționale, copiii cu dizabilități sunt stigmatizaţi.

Pentru a îmbunătăţi situaţia la capitolul adopţii este nevoie ca familia adoptivă să fie susținută de către stat și societatea civilă mult mai mult timp după adopție.

Procedura adopției în Republica Moldova este una dificilă şi de durată. Din cauza lacunelor, familiile care doresc să înfieze un copil sunt nevoite să aștepte și ani la rând. În afară de aceasta, părinţii adoptatori susţin că procedura este una birocratică. Persoanele responsabile de înfierea copiilor neagă, însă, acest lucru.

În 2010, familiile din R. Moldova au fost înfiaţi 75 copii, dintre care 50 de copii au fost adoptaţi în municipiul Chişinău şi 25 în țară. Majoritatea familiilor adoptive - 58, 8%, au cel puţin un copil biologic.

Studiul privind „Necesităţile psihosociale ale familiilor adoptive în Republica Moldova" a fost realizat în perioada ianuarie-mai 2012 de către Ambasada Drepturilor Omului în colaborare cu un grup de psihologi, cu suportul financiar al Ambasadei Norvegiei.

Sursa: trm.md / 12.06.2012