Studiu: Drepturile și potențialele încălcări ale drepturilor femeilor strămutate în Republica Moldova din Ucraina în legătură cu agresiunea Federației Ruse

Din momentul invaziei Federației Ruse în Ucraina prin teritoriul Republicii Moldova au trecut mai mult de șapte sute de mii de refugiați din Ucraina, iar circa nouă sute de mii de refugiați (preponderent femei și copii) se află pe teritoriul Moldovei și în prezent. Datorită mobilizării largi a societății civile, a organizațiilor internaționale și a guvernului Moldovei, în primele luni de război s-a reușit de organizat condițiile de bază pentru aflarea refugiaților strămutați în Moldova, iar Comisia pentru situații excepționale guvernamentală a adoptat dispoziții, ce au înlesnit statutul juridic al refugiaților strămutați în Moldova. De la începutul anului 2023 Guvernul Moldovei a adoptat Hotărârea de Guvern cu privire la acordarea protecției refugiaților din Ucraina începând cu 1 martie 2023.

În cadrul prezentului Studiu au fost cercetate dispozițiile actelor normative moldovenești cu caracter urgent și cu acțiune permanentă cu scopul de a determina cercul și volumul drepturilor, garantate persoanelor strămutate din Ucraina în dependență de statutul lor, inclusiv cu privire la corespunderea cu standardele internaționale în domeniul drepturilor omului și protecției minorităților (naționale, etnice, lingvistice și religioase).

Studiul a stabilit, că deși reglementarea de drept moldovenească prezintă unele posibilități și drepturi refugiaților / refugiatelor și copiilor acestora, multe elemente și parametri rămân necorespunzătoare cu standardele în domeniul drepturilor omului. Și anume:

  1. Volumul drepturilor, garantate de reglementarea națională de drept refugiaților formali și neformali, privind marea parte a drepturilor social-economice (în domeniile educației, sănătății, asigurării sociale, angajării în câmpul muncii) în comparația cu cetățenii / locuitorii permanenți ai Moldovei;
  2. Reglementarea de drept insuficient ia în considerare statutul refugiaților din Ucraina în Moldova chiar și atunci când încearcă să asigure drepturi egale, ce duce spre rezultate discriminatorii. De exemplu, accesul copiilor de vârstă preșcolară din Ucraina în grădinițele de stat moldovenești este permis în temeiuri generale. Dar considerând că, în localitățile majore în fapt pentru a ajunge în grădiniță este necesar prealabil de a se înscrie în rând (ce refugiații din Ucraina, pe motive evident, nu puteau să o facă), un astfel de acces ”în temeiuri generale” (fără măsuri și dispoziții speciale) duce la rezultate discriminatorii;
  3. Standardele internaționale în domeniul apărării drepturilor minorităților direct prevăd, că politicile și reglementările în privința minorităților naționale, etnice, lingvistice și religioase trebuie să ia în considerare specificul acestor minorități pe calea măsurilor de adaptare și programelor pentru aceste particularități (de exemplu, pe calea utilizării pe larg a limbii ucrainene, creării programelor de învățământ școlar cu considerarea programului național ucrainean etc. Multe din cele expuse în politicile și reglementările moldovenești în privința refugiaților din Ucraina nu se examinează, ce este de asemenea o încălcare a standardelor internaționale.

Privind toate aceste întrebări prezentul Studiu insistent recomandă autorităților Republicii Moldova să efectueze o analiză corespunzătoare și fără rețineri să înlăture încălcările depistate în consultare și cu participarea directă a grupurilor vulnerabile de refugiați/te din Ucraina.

---------------------------

Prezentul studiu s-a efectuat în cadrul proiectului ”Extinderea oportunităților juridice și a drepturilor omului ale femeilor din Ucraina în Republica Moldova” realizat de Asociația Obștească ”Ambasada Drepturilor Omului”, în parteneriat cu Asociația Obștească ”Centrul Informațional pentru Drepturile Omului” și Biroul Asociat de Avocați ”Veaceslav Țurcan & Co”, și finanțat printr-un grant al Institutului pentru Raportare despre Război și Pace (IWPR) cu suportul Guvernului Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Opiniile, constatările și concluziile menționate în prezentul studiu aparțin autorilor și nu reflectă neapărat viziunea IWPR și Guvernului Britanic.

Studiu: Drepturile și potențialele încălcări ale drepturilor femeilor strămutate în Republica Moldova din Ucraina în legătură cu agresiunea Federației Ruse