Instruire la distanţă în domeniul drepturilor omului pentru avocaţi

prpg

 

 

Human Rights Embassy (Ambasada Drepturilor Omului) şi Centrul de reabilitare a victimelor torturii «Memoria» (RCTV "Memoria") au onoarea să vă informeze despre începutul Proiectului "Instruire la distanţă în domeniul drepturilor omului pentru avocaţi" ("Electronic Human Rights Education for Lawyers") în Republica Moldova.

Proiectul "Instruire la distanţă în domeniul drepturilor omului pentru avocaţi" este desfăşurat în cadrul Programului reţelei Human Rights House "Dreptul Internaţional în Advocacy" ("International Law in Advocacy"), elaborat şi realizat în cooperare cu organizaţiile partenere ale Human Rights House Foundation.

Proiectul îşi propune să stabilească legătură între avocaţii din ţările CSI, furnizând, prin intermediul reţelei Internet, materiale educaţionale în domeniul drepturilor omului, elaborate de către un grup de experţi internaţionali şi naţionali. Procesul educaţional este controlat de o echipă de manageri, parteneri regionali şi coordonatori.

Proiectul contribuie la eficientizarea punerii în aplicare a angajamentelor asumate în cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite, Consiliului Europei şi altor organizaţii internaţionale, pentru oferirea sprijinului necesar privind punerea în aplicare a angajamentelor în domeniul drepturilor omului în cadrul CSI.

Primul ciclu al Proiectului "Instruire la distanţă în domeniul drepturilor omului pentru avocaţi" a fost cu succes implementat în Azerbaidjan, Belarus, Georgia şi Federaţia Rusă.

Ciclul doi al Proiectului a început în septembrie 2011. Două ţări noi – Moldova şi Ucraina – au fost invitate să participe în cadrul Proiectului, concurând pentru un loc de participare în ciclul doi cu partenerii regionali din actualele state participante la Proiect. În urma concursului desfăşurat, în ciclul doi al Proiectului "Instruire la distanţă în domeniul drepturilor omului pentru avocaţi" au fost selectate 5 ţări-participante: Azerbaidjan, Belarus, Moldova, Federaţia Rusă şi Ucraina.

În Republica Moldova, onoarea de a implementa Proiectul a revenit organizaţiilor Human Rights Embassy şi Centrului de Reabilitare a Victimelor Torturii «Memoria».

Programul, desfăşurat simultan pentru Azerbaidjan, Belarus, Republica Moldova, Federaţia Rusă şi Ucraina, are drept scop instruirea avocaţilor şi juriştilor în vederea folosirii profesionale în jurisprudenţă a normelor dreptului internaţional şi constituţional. Durata Proiectului constituie un an. Programul este conceput să sprijine şi să dezvolte cooperarea dintre avocaţii din ţările sus-menţionate.

Programul de instruire este aprobat de European Humanities University (Vilnius, Lituania) şi a trecut evaluarea uneia dintre principalele organizaţii din domeniul instruirii la distanţă în domeniul drepturilor omului - Human Rights Education Association.

Instruirea la distanţă reprezintă forma principală de comunicare, toate materialele educaţionale elaborate special pentru acest Program fiind postate pe platforma de internet CMS Moodle.

Pentru participare în cadrul Programul de instruire vor fi selectaţi 125 de participanţi, câte 25 de persoane din fiecare ţară. Toţi participanţii Programului vor fi, de asemenea, invitaţi să participe la un seminar regional, care se va desfăşura în fiecare ţară participantă în martie 2012, înainte de începutul cursului de instruire propriu-zis.

Participanţii care vor arăta cele mai bune rezultate în procesul de instruire vor avea posibilitatea de a participa la conferinţa regională din propriile ţări şi la conferinţa internaţională finală, care va avea loc în oraşul Vilnius, Lituania, în martie 2013.

Limba de lucru a tuturor etapelor de instruire este limba rusă.

 

În Republica Moldova vor fi selectaţi 25 de participanţi ai cursului la distanţă. Participanţi ai Proiectului pot deveni:

- Avocaţi din Republica Moldova (inclusiv din regiunea transnistreană).

- Număr limitat de avocaţi-stagiari, cu statut oficial de asistent al avocaţilor.

- Număr limitat de jurişti din organizaţiile care activează în domeniul drepturilor omului. Acest lucru se datorează modificărilor adoptate în Legea Republicii Moldova cu privire la avocatură, cât şi în Codul de Procedură Civilă al Republicii Moldova, conform cărora, începând cu 1 ianuarie 2012, interesele cetăţenilor şi ale persoanelor juridice în instanţele de judecată ale Republicii Moldova pot fi reprezentate doar de avocaţi, avocaţi-stagiari sau de consultanţi juridici în cazul persoanelor juridice. Pentru jurişti sau alte persoane, reprezentarea în bază de procură pe dosare civile şi penale, fiind anterior în vigoare în instanţele de judecată, a fost anulată.

- Cadre didactice din instituţiile superioare de învăţământ din Moldova (inclusiv din regiunea transnistreană) care activează în următoarele domenii: drept internaţional, drepturile omului, drept penal, cod penal şi cod de procedură penală.

Examinarea cererilor de participare recepţionate va fi exercitată în conformitate cu respectarea principiului echilibrului de gen, necesităţii de a asigura participarea avocaţilor din cele mai îndepărtate regiuni ale ţării, luând în consideraţie necesităţile celor mai vulnerabile grupuri ale populaţiei, de exemplu, ale reprezentanţilor minorităţilor etnice în diferite ţări. Această categorie de candidaţi poate avea un avantaj faţă de alţi candidaţi în condiţiile de respectare a clauzelor stabilite pentru participare în concurs.

Absolvenţii Programului vor primi un certificat special de absolvire a cursului complet de studii "Dreptul Internaţional în Advocacy".

Mai multe detalii despre condiţiile de participare în cadrul Proiectului "Instuire la distanţă în domeniul drepturilor omului pentru avocaţi", cât şi formularele de participare puteţi găsi AICI.

 

prpg