Respectarea drepturilor omului discutată în cadrul Clubului de presă (Video)

Respectarea drepturilor omului în Republica Moldova continuă să fie un subiect dureros, iar organizaţiile nonguvernamentale dispun de prea puţine pârghii pentru a interveni. Şi asta se întâmplă pentru că ajustarea legislaţiei se face la nivel declarativ şi formal. Problema a fost pusă în dicuţie în cadrului Clubului de presă unde s-au întrunit reprezentanţii Organizaţiilor neguvernamentale pentru protecţia drepturilor omului.
Respectarea drepturilor omului, prevenirea încălcării acestora este o temă des abordadtă în societatea moldovenească, dar din păcate, abordarea acestei probleme rămâne la nivel de disuţii şi constatări. Elocventă este tema evenimentelor din aprilie 2009. La doi ani de la producerea acestora, societatea nu cunoaşte adevărul şi nici pe cei care se fac vinovaţi de maltratarea a sute de tineri.
 

Human rights embassy 5

În mare parte, organizaţiile neguvernamentale din domeniu pot doar să constate lezarea drepturilor unei persoane căreia îi şi acordă asistenţă juridică şi psihologică ulterior, după ce aceasta a avut de suferit. Potrivit specialiştilor, cele mai grave încălcări ţin de lezarea dreptului la un proces echitabil sau lipsa unei anchete pe cazurile aplicării violenţei asupra persoanelor aflate în custodia statului. Un domeniu extrem de important dar despre care se vorbeşte foarte puţin ţine de încălcarea drepturilor pacienţilor.

În acelaşi timp, deşi avem destule astfel de cazuri acestea nu sunt cercetate şi nu avem dosare penale împotriva medicilor care aplică astfel de metode.

Marina SURUCEANU, Vitalie MOISEI pentru COTIDIAN

2 Decembrie 2011

Sursa - TV7